Bros. Mimari Avan – Ruhsat – Uygulama Projeleri kalite ve eşgüdüm ölçütlerinden taviz vermeden hazırlanmaktadır. Projenin her aşamasında Mimari Projeler ile Mühendislik-Peyzaj Projelerinin eşgüdümünü (superpoze) sağlayarak ilerlenmektedir.

— Avan Proje, Ruhsat Projesi, İnşaat Uygulama Projeleri, Röleve-Restitiüsyon-Restorasyon projeleri hazırlanması

— Resmi kurumlar (Belediye, İSKİ, Anıtlar Kurulu vb.)  nezdinde projelerin onaylatılması hizmetleri verilmesi 

— Yasal mevzuat-süreçler danışmanlığı verilmesi

hizmetleri verilmektedir.


Mimari Hizmet kapsamında diğer proje paydaşlarının da Mimar Tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz 

MÜELLİF KOORDİNASYONU;

Müşteri tercihi üzerine; Projede yer alacak Proje  Müelliflerinin (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj, İç Mekan Tasarımı vb.) belirlenmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması hizmeti verilmektedir.

Mühendislik-Peyzaj ofislerinin, tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde, koordineli olarak çalışmasının sağlanması, projeye entegrasyonu ve yönetimi yapılmaktadir.

Bu kapsamda;

— Proje Bilgilendirme Toplantılarının verilmesi

— Konsept-Avan-Ruhsat ve Uygulama Proje Aşamalarının koordinasyonu ve birbiri ile eşgüdümünün (superpozesinin) sağlanması,

— Değer Mühendisliği Yapılması ; Projenin her aşamasında en verimli ve ekonomik yapı sistemi ve malzeme seçiminin yapılması

hizmetleri verilmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN